Parta kluků a holek

Štiky jsou parta kluků a holek od 7 do 18 let. V oddíle mají příležitost hlavně k vodáckým aktivitám - schůzky a víkendovky na pramicích, kánoích, občas i na jiných plavidlech. Několikrát do roka si na lodích i zazávodí s ostatními oddíly vodních skautů. V zimě se scházíme v klubovně, zlepšujeme plavecké umění v bazénu,šplháme na horolezecké stěně nebo kutíme v dílně. Kromě vodáckých zážitků se věnujeme samozřejmě i skautským myšlenkám a ideálům - roznášíme Betlémské světlo, čistíme Orlici, plníme řešitelné i neřešitelné úkoly, hrajeme množství her na posílení či zničení těla i ducha, zpíváme, vaříme na ohni, píšeme kroniku a docela se u toho nasmějeme.

Organizace členů a roku

Oddílový rok je v podstatě rozdělen na dva díly - čas, kdy můžeme chodit na loděnici a na vodu a čas kdy nemůžeme. Od konce března do konce října se scházíme na loděnici, v zimním období se snažíme zlepšovat svou kondici v bazénu nebo v tělocvičně. V zapůjčených dílnách vyrábíme buď lodní či táborové vybavení nebo třeba ptačí budky. Využíváme i skautské klubovny na Sokolovské. Jednou za měsíc ve vodácké sezóně vyrážíme na víkendovou výpravu na vodu nebo závody. Mimo sezónu máme nejraději běžky a Orlické hory. Letní tábor pravidelně střídáme putovní a stálý. Po řekách a jezerech putujeme týden, stálý tábor na březích přehrad je 14-ti denní. Během roku stihneme i několik netradičních setkání věnovaných pomoci lidem nebo přírodě, kultuře či jiným zajímavostem.
V oddíle nás je 28, a tak aby vše běželo hladce jsme rozděleni do čtyř skupinek - posádek. Posádka spolu žije celý rok, pádluje, závodí, pracuje, takže nejlepší kamarádské vztahy vznikají právě tam. Po většinu času je ale úplně jedno, kdo do jaké posádky patří. Je nám spolu dobře.


Vedení oddílu

V čele Štik stojí nadšenci a dobrovolníci. Přesto je nutné, aby dospělí vedoucí složili příslušné zkoušky, které je opravňují k vedení oddílu a táborů. Kromě toho skládají také doplňující zkoušky zdravotnické nebo vodácké. Posádky vedou kormidelníci, starší a zkušenější dětští členové. Podílí se na přípravě programu, mohou rozhodovat některé věci za svou posádku a nesou za to zodpovědnost. Být kormidelníkem znamená dostat příležitost pracovat s lidmi a řídit je.